Oplev nationalparken og sig din mening

Den kommende nationalpark er i offentlig høring frem til den 23. oktober, hvor du kan komme med din mening og ideer.

Frem til den 23. oktober 2017 er den offentlige høring om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i gang, og alle kan komme med høringssvar til Miljø- og Fødevareministerens forslag til bekendtgørelsen om den kommende nationalpark.

I løbet af høringsperioden arrangerer de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør – som nationalparken går på tværs af - naturvandringer og borgermøder for de interesserede. 

På naturvandringerne kan du blive klogere på hvert områdes særlige natur- og kulturhistorie. Til borgermøderne får du mere baggrund og nyttig viden om, hvad det vil sige at blive en del af Danmarks femte nationalpark – uanset om du er lodsejer, beboer, erhvervsdrivende eller er med i en forening. Miljø- og Fødevareministeriet har derudover udgivet et informationshæfte, som de frivillige lodsejere får tilsendt og man derudover kan få til arrangementerne og på udvalgte steder i kommunerne i høringsperioden.

Efter høringsperiodens afslutning vil Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen blive forelagt de indkomne høringssvar og derefter træffe en endelig beslutning om oprettelse af nationalparken.


Naturvandringer

- Helsingør: 7. august kl. 17-19, Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebæk 
- Hillerød: 10. august kl. 19-21, Mødested: Ottevejskorset på Kildeportvej, Nødebo
- Fredensborg: 6. september kl. 17-19, Mødested: Grønholt Vang, P-plads over for Præstemosevej 31, Fredensborg
- Halsnæs: 7. september kl. 17-19, Mødested: Arrenæs, P-plads ved Sonnerupvej 37, Frederiksværk
- Gribskov: 18. september kl. 16-18, Mødested: Esrum Møllegård

Informationsmøder

- Gribskov (11. september kl. 19-21): Esrum Kloster, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted
- Fredensborg (12. september kl. 19-21): Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
- Halsnæs (13. september kl. 19-21): Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
- Helsingør (19. september kl. 19-21): Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde
- Hillerød (21. september kl. 19-21): Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød


På mountainbike eller sove i det fri?

Flere steder i nationalparken kan du overnatte uden for campingpladser og andre beboede områder. Og i skovene og i det åbne land finder du masser af mountainbike-ruter og gode vandrestier.

Find naturoplevelser, forslag til aktiviteter og meget andet her

Fakta om Kongernes Nordsjælland
 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.

 • 58 procent af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.

 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.

 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.

 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.

 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.

 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.

 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.

 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.

 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.

 • Frederiksborg slot kaldes Danmarks smukkeste slot.

 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området

Foldere om Nationalparken

Kort og godt om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Visioner om natur, kultur, friluftsliv m.m. i "Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland"

De ovenstående publikationer er fra 2014. Parkens areal er siden blevet større, ialt 25.800 hektar (ca. 260 km2).