For lodsejere

Hvis du er lodsejer i nationalparken, kan du få svar på de mest stillede spørgsmål her.

I december 2017 tog forligskredsen om nationalparkloven den endelige beslutning om nationalparken. Åbningen af nationalparken forventes i første halvdel af 2018.

Læs nyheden her

 I januar 2018 udnævnte miljø- og fødevareministeren Carl Frederik Bruun som formand for nationalparkens bestyrelse.

Læs nyheden her

Den 27. februar afholdte de fem kommuner et møde for lodsejere i nationalparken.

Se Anne Stausholms (nationalpark Skjoldungernes Land) præsentation her.

Hvilke fordele får jeg som lodsejer af at være med?

Du får bedre mulighed for – på helt frivillig basis - at opnå støtte til f.eks. naturplejetiltag på din ejendom. Hvis du har en produktion af f.eks. fødevarer, må du bruge nationalparkens logo på dine produkter.

Kan jeg som lodsejer komme med i nationalparken hvis jeg ønsker det?

Frem til den 23. oktober 2017 var nationalparken i høring. I høringsperioden kunne man komme forslag til, at afgrænsningen eller bekendtgørelsens øvrige indhold skulle ændres. Nationalparken er nu blevet vedtaget af forligskredsen om Nationalparkloven, og indvielse forventes i foråret 2018.

Der er ikke sat dato på, hvornår der igen er åbent for ændringer, men eftersom parken løbende skal udvikle sig, er man altid velkommen til at skrive til Miljø- og Fødevareministeriet.

Bekendtgørelsen angiver, at hvis man har et forslag til væsentlige ændringer, som miljø- og fødevareministeren er enig i, sendes et ændret nationalparkforslag i ny offentlig høring. Er der tale om mindre arealændringer, eller andre forhold, som efter en samlet betragtning bør indgå i nationalparken, kan ministeren foretage justeringerne uden at foretage fornyet høring.

Læs mere om høringen

Kommer der restriktioner i forhold til min ejendom?

Nej, reglerne for miljø, natur og planlægning er helt de samme indenfor nationalparken som udenfor. Der kommer således ingen ekstra restriktioner på din ejendom.

Må folk gå ind over mine marker og naturområder m.m.?

Der gælder de samme regler for offentlighedens adgang til naturen inden for nationalparken, som udenfor. Læs mere her 

Falder min ejendom i værdi?

Analyser fra de andre danske nationalparker viser, at ejendomme der ligger i en nationalpark øger deres værdi. I Thy og Mols Bjerge vurderer de lokale ejendomsmæglere, at ejendomsværdien på boliger inden for eller tæt på nationalparken øges med mindst 1 % . 

Kan jeg godt komme ud af parken, når jeg først er kommet ind?

Den enkelte lodsejer kan ikke selvstændigt kan melde sig ud. Heller ikke ved et ejerskifte. Ejeren kan i givet fald henvende sig til nationalparkbestyrelsen, som må vurdere om der er grundlag for at rejse spørgsmålet i forhold til ministeriet.

Er det obligatorisk, at jeg som lodsejer skal foretage naturgenopretning på min ejendom?

Nej, alle tiltag på din ejendom sker på frivillig basis. Det er en klar præmis i nationalparkloven.

Får offentligheden fri adgang til min ejendom, hvis jeg bliver lodsejer i nationalparken?

Der gælder de samme regler for offentlighedens adgang til naturen inden for nationalparken, som udenfor. Reglerne finder du her.

Er nationalparken en myndighed?

Nej. Bestyrelsen for nationalparken kan ikke træffe myndighedsmæssige afgørelser. Nationalparken drives på fondsbasis hvilket betyder, at fonden kan sælge og købe ejendom. Men fonden kan altså ikke ekspropriere privat ejendom eller på anden måde tvinge en lodsejer til at afgive jord.  

Koster det noget at være med i Nationalparken?

Nej, der er ingen økonomiske udgifter forbundet med at være en del af Nationalparken

Hvornår kan jeg melde mig ind i Nationalparken igen?

Frem til den 23. oktober 2017 var nationalparken i høring. I høringsperioden kunne man komme forslag til, at afgrænsningen eller bekendtgørelsens øvrige indhold skulle ændres. Nationalparken er nu blevet vedtaget af forligskredsen om Nationalparkloven, og indvielse forventes i foråret 2018. Der er ikke sat dato på, hvornår der igen er åbent for ændringer, men eftersom parken løbende skal udvikle sig, er man altid velkommen til at skrive til Miljø- og Fødevareministeriet.

Bekendtgørelsen angiver, at hvis man har et forslag til væsentlige ændringer, som miljø- og fødevareministeren er enig i, sendes et ændret nationalparkforslag i ny offentlig høring. Er der tale om mindre arealændringer, eller andre forhold, som efter en samlet betragtning bør indgå i nationalparken, kan ministeren foretage justeringerne uden at foretage fornyet høring.

Den kommende bestyrelse skal udarbejde en nationalparkplan, som skal beskrive, hvordan man vil arbejde med at udvikle nationalparken. Planen skal i offentlig høring inden den vedtages i 2020.

LÆS MERE OM HØRINGEN

Hvordan bliver Nationalparken organiseret?

Nationalparken er en fond som ledes af en bestyrelse der vejledes af et råd. Bestyrelsen består af 13-15 medlemmer som sammensættes af Miljø- og Fødevareministeren efter indstilling fra Nationalparkens styregruppe. Rådet består af op til 30 medlemmer. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med rådet en Nationalpark-plan for etablering og udvikling af parken. Planen revideres hvert sjette år.

Hvornår kan jeg komme med bemærkninger til Nationalparken?

Frem til den 23. oktober 2017 var nationalparken i høring. I høringsperioden kunne man komme forslag til, at afgrænsningen eller bekendtgørelsens øvrige indhold skulle ændres. Nationalparken er nu blevet vedtaget af forligskredsen om Nationalparkloven, og indvielse forventes i foråret 2018. Der er ikke sat dato på, hvornår der igen er åbent for ændringer, men eftersom parken løbende skal udvikle sig, er man altid velkommen til at skrive til Miljø- og Fødevareministeriet.

Bekendtgørelsen angiver, at hvis man har et forslag til væsentlige ændringer, som miljø- og fødevareministeren er enig i, sendes et ændret nationalparkforslag i ny offentlig høring. Er der tale om mindre arealændringer, eller andre forhold, som efter en samlet betragtning bør indgå i nationalparken, kan ministeren foretage justeringerne uden at foretage fornyet høring.

Den kommende bestyrelse skal udarbejde en nationalparkplan, som skal beskrive, hvordan man vil arbejde med at udvikle nationalparken. Planen skal i offentlig høring inden den vedtages i 2020.

LÆS MERE OM HØRINGEN

Hvornår åbner Nationalparken?

Vi forventer at Nationalparken er klar til åbning i foråret eller sommeren 2018.


Har du spørgsmål om nationalparken, så kontakt

Halsnæs Kommune 

Jakob Christian Lausen

chsc@halsnaes.dk

Tlf. 5171 7659

Gribskov Kommune 

Inger Fogh

itfog@gribskov.dk

Tlf. 7249 6765

Fredensborg Kommune

Birgitte Aarup Sørensen

vandognatur@fredensborg.dk

Tlf. 7256 2394

Helsingør Kommune 

Annemarie Westh Jepsen

Awj55@helsingor.dk  

Tlf. 4928 2505 

Hillerød Kommune

Jeff Rasmussen

jr@hillerod.dk

Tlf. 7232 2182

Naturkapital og biodiversitet i top

4 ud af de 5 kommuner i Nationalpark Kongernes Nordsjælland er med i top 10 ud af landets 98 kommuner.

Læs mere OM BIODIVERSITET