Om Kongernes Nordsjælland

Nationalparken er nu politisk godkendt af forligskredsen om Nationalparkloven.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan nu officielt kalde sig Danmarks 5. nationalpark. Indvielsen forventes i foråret 2018.

Hvad indeholder nationalparken?

Den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland indeholder enestående natur- og kultur- og landskabsværdier, som er værd at bevare og udvikle. Parken kommer til at strække sig fra Lynæs' gamle fiskerleje i vest til Kronborg Slot i øst - med udgangspunkt naturarealerne Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn.

Kulturhistorien er enestående og strækker sig tidsmæssigt fra oldtidens høje til klostrene og kongemagtens indflydelse på landskabet og på den tidlige industrielle udvikling. Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand.

Hvorfor en nationalpark?

Som nationalpark vil staten, kommunerne og private lodsejere i endnu højere grad gå sammen om at beskytte dyre- og planteliv og genoprette naturen. Det gælder også for kulturminder som for eksempel slotte og gamle herregårde samt landsbyer og særlige landskaber.

En nationalpark skal opleves. Derfor handler udviklingen af en nationalpark også om at formidle natur og kultur i langt højere grad til glæde for beboere, erhvervsliv og turister. I nationalparken skal man finde en stor variation af oplevelser, smage på naturens eget spisekammer, finde produkter fra lokale landbrug, overnatte i telt i skoven eller vågne op på de bedste hoteller.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet til på 100 procent frivillighed fra alle aktører, og sammen – med respekt for natur, kultur og lokale potentialer -  skal alle de engagerede interessenter være med til at udvikle nationalparken over de kommende år. 

I løbet af 2017 har der været afholdt borgermøder, udflugter og andre arrangementer, hvor man kunne blive klogere på den kommende nationalpark og komme med gode ideer og forslag til den offentlige høring, der blev afsluttet i oktober 2017.

Tidslinje

 • Februar 2017: Sidste chance for lodsejere at melde ind på den kommende nationalpark

 • Forår 2017: Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til bekendtgørelse af nationalparken

 • Forår 2017: Miljøvurdering og informations- og debathæfte udsendes til offentligheden og udkast til bekendtgørelse

 • Sommer og efterår 2017: Høring og borgermøder, behandling af høringssvar og politisk beslutning i Folketinget om oprettelse af nationalparken og bestyrelsens sammensætning

 • December 2017: Forligskredsen bag Nationalparkloven har officielt besluttet oprettelse af nationalparken

 • Forår / sommer 2018: Officiel åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland


Foldere om Nationalparken
Fakta om Kongernes Nordsjælland
 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.

 • Over halvdelen af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.

 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.

 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.

 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.

 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.

 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.

 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.

 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.

 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.

 • Frederiksborg slot kaldes Danmarks smukkeste slot.

 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området