Tal og fakta

Det første arbejde mod en nationalpark begyndte i 2001. Der er siden da blevet udarbejdet en række rapporter om naturen, landskabet, kulturværdier m.m.

Derudover er der udarbejdet flere forslag til en afgrænsning af nationalparken.

I december 2014 indsendte en enig styregruppe bestående af fem borgmestre og repræsentanter for lodsejerne et forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland baseret på 100 procent frivillighed fra de private lodsejeres side. Den 30. august 2016 gav forligskredsen bag nationalparkloven endelig grønt lys til nationalpark Kongernes Nordsjælland. I december 2017 besluttede forligskredsen bag Nationalparkloven officielt at godkende nationalparken.

Læs Miljø- og Fødevarestyrelsens nyhed fra december 2017 om den officielle beslutning om nationalparken.

De nedenstående publikationer er publiceret før den 1. februar 2017. Parkens areal er større i dag.

Få det hurtige overblik over den kommende nationalpark

Læs Baggrunden og visionerne for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 Få adgang til alle publicerede rapporter siden 2001 her

 


Fakta om Kongernes Nordsjælland
 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.

 • Over halvdelen af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.

 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.

 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.

 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.

 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.

 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.

 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.

 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.

 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.

 • Frederiksborg slot kaldes Danmarks smukkeste slot.

 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området