Tal og fakta

Det første arbejde mod en nationalpark begyndte i 2001. Der er siden da blevet udarbejdet en række rapporter om naturen, landskabet, kulturværdier m.m.

Derudover er der udarbejdet flere forslag til en afgrænsning af nationalparken.

I december 2014 indsendte en enig styregruppe bestående af fem borgmestre og repræsentanter for lodsejerne et forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland baseret på 100 procent frivillighed fra de private lodsejeres side. Den 30. august 2016 gav forligskredsen bag nationalparkloven endelig grønt lys til nationalpark Kongernes Nordsjælland.

De nedenstående publikationer er publiceret før den 1. februar 2017. Parkens areal er større i dag.

Få det hurtige overblik over den kommende nationalpark

Læs Baggrunden og visionerne for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

 Få adgang til alle publicerede rapporter siden 2001 her

I begyndelsen af 2018 kommer den endelige bekendtgørelse, som gør nationalparken til en realitet. Arbejdet med bekendtgørelsen styres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Indtil den endelige bekendtgørelse om Kongernes Nordsjælland kommer i 2018, styres det lokale forberedende arbejde af en styregruppe bestående af borgmestrene fra de fem involverede kommuner.


Nationalparken er i høring

Frem til den 23. oktober 2017 er den offentlige høring om den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland i gang, og alle er velkomne til at komme med høringssvar. Fra august og frem er der naturture og informationsmøder i kommunerne.

Læs mere og giv dit svar

Fakta om Kongernes Nordsjælland
 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.

 • 58 procent af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.

 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.

 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.

 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.

 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.

 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.

 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.

 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.

 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.

 • Frederiksborg slot kaldes Danmarks smukkeste slot.

 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området